De kosten van een behandeling

Tarieven

De kosten van een behandeling per uitgevoerde verrichting zijn vastgelegd door de NZA. Op deze pagina kunt u alle informatie vinden met betrekking tot deze tarieven en verzekeringen:
Alles over kosten en vergoedingen (allesoverhetgebit.nl)

Begrotingen

Bij behandelingen boven de 250 euro versturen wij altijd een begroting per e-mail. We starten pas met de behandeling indien u per e-mail akkoord hebt gegeven voor de behandeling.

In andere gevallen overleggen we altijd met u over de behandeling en de kosten die hiermee gepaard gaan. Indien u toch een begroting wenst, is dat uiteraard altijd mogelijk.

Nota’s

De nota’s van CZ, Delta Lloyd en OHRA sturen wij direct naar de zorgverzekeraar. Indien u een andere zorgverzekeraar heeft, worden deze nota’s voor ons verstuurd door Infomedics.

Zij zullen eerst kijken welk deel van de behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Van het restant krijgt u een nota.